Privacybeleid van Kate’s Bier Advies

Kate’s Bier Advies is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website (http://www.katesbieradvies.be).

Persoonsgegevens:

Kate’s Bier Advies verwerkt de persoonsgegevens die het via de website van u ontvangt. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die u invult op invulformulieren op de website. U kunt via de website onder meer uw naam en e-mailadres aan Kate’s Bier Advies verstrekken. Bezoekers van de website die jonger zijn dan 16 jaar mogen slechts persoonsgegevens via de website verstrekken, als zij daarvoor toestemming hebben gekregen van een wettelijk vertegenwoordiger, die kennis heeft genomen van dit beleid. Kate’s Bier Advies verwerkt enkel gegevens die u zelf hebt ingevuld. Deze gegevens worden uitsluitend door Kate’s Bier Advies verwerkt en dus enkel binnen Europa verwerkt.

Doeleinden en verstrekking aan derden:

Uw persoonsgegevens worden door Kate’s Bier Advies gebruikt om door u gestelde vragen te beantwoorden en om u te informeren over de huidige en toekomstige activiteiten van Kate’s Bier Advies via een nieuwsbrief. Kate’s Bier Advies zal uw persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Beveiliging:

De opslag en doorgifte van uw persoonsgegevens is beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Bewaartermijn:

Kate’s Bier Advies bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens voor het versturen van de nieuwsbrief totdat u aangeeft deze nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen. Dit kan door onderaan de nieuwsbrief te klikken op ‘uitschrijven’ of door een e-mail te sturen naar katesbier@outlook.com

Inzage, correctie en verwijdering:

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Kate’s Bier Advies over u verzamelt. Ook kunt u Kate’s Bier Advies verzoeken deze gegevens te corrigeren, te beperken of te verwijderen. U kunt hiertoe een e-mail sturen naar katesbier@outlook.com. Meer informatie over uw rechten als gebruiker van deze website kan u vinden op de website van de privacycommissie (https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-burger).

Kate’s Bier Advies ​

BTW:     BE0683523564

E-mail:   katesbier@outlook.com

Dit privacybeleid is bijgewerkt op 24/05/2018